Imię *

 
Nazwisko

 
Rok studiów *


 
Jeśli wybrałeś/aś opcję "Inne", wpisz kierunek studiów:

 
Czym się interesujesz? (np. fotografia, sport, muzyka…) *

 
Czy masz doświadczenie w działalności wolontariackiej (np. akcje charytatywne, organizacja wydarzeń kulturalnych, samorząd uczniowski…)? Jeżeli tak, napisz krótko, co robiłeś. *

 
Którym z projektów NZS SGH jesteś zainteresowany/a? *


 
Czy zajmowałeś/aś się czymś z poniższych?


Thanks for completing this typeform
Now create your own — it's free, easy & beautiful
Create a <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform